Navigate Up
Sign In
You are here: Skip Navigation LinksENABLE Scotland > Emergency Planning > Emergency planning (Polish)

Emergency planning (Polish)

Planowanie opieki doraźnej dla podopiecznych

 

Kto zajmie Twoje miejsce, gdy Cię nagle zabraknie?


Jesteś czyimś opiekunem?


Ktoś na Tobie polega? Co się stanie, jeśli nagle coś Ci wypadnie?


Wszyscy uważamy, że nigdy nic nam się nie stanie, ale możesz przecież nagle zachorować, może Ci wypaść wizyta u lekarza czy w szpitalu, w rodzinie może pojawić się sytuacja kryzysowa, którą musisz się zająć, albo po prostu coś Cię zatrzyma.


Co wtedy zrobisz?


W takich sytuacjach przydaje się plan opieki doraźnej.


Planowanie na wypadek nieoczekiwanych wydarzeń pomaga ustalić, kto może Cię zastąpić na wypadek Twojej nagłej nieobecności.


Dzięki przygotowaniu takiego planu nagły wypadek nie zamieni się w prawdziwy kryzys, co zapewni spokój ducha zarówno Tobie, jak i osobie, którą się opiekujesz.


Twój plan, zależnie od okoliczności albo bardzo prosty albo bardzo szczegółowy, ma na celu zapewnić, że w razie konieczności ktoś będzie mógł Cię w każdej chwili zastąpić, aby uniknąć niepożądanych skutków dla osoby, którą się opiekujesz.


Plan powinien zawierać:

  • dane osoby, którą się opiekujesz;
  • szczegóły opieki, jakiej wymaga;
  • dane kontaktowe osób, z którymi można się kontaktować w nagłych wypadkach, w tym również jak długo mogą one zapewnić doraźną opiekę;
  • inne odnośne informacje.
 

ENABLE Scotland,INSPIRE House,3 Renshaw Place,Eurocentral,N Lanarkshire,ML1 4UF.Tel: 01698 737 000. Registered Charity Number SC009024

ENABLE Scotland is a partner in the Scottish Consortium for Learning Disability SCLD Site Admin